Stanislav Servus

Stanislav Servus, je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Valouch Servus, advokátní kancelář s.r.o. a zároveň partner poradenské společnosti WARDENS GROUP, a se specializuje na oblast ochrany a správy rodinného majetku, mezigenerační transfer bohatství, transakce a korporátní právo, řešení komplikovaných vztahů mezi společníky a členy rodin.

Stanislav Servus

Představení

Advokacii se věnuji již více než dvacet let (včetně pozice partnera advokátní kanceláře Evesheds Sutherland). Od roku 2011 se zaměřuji na oblast ochrany rodinného bohatství, nástupnictví, mezigenerační transfer kapitálu a tvorbu rodinných ústav.

Našim klientům proto v současné době  s kolegy ve Valouch Servus, advokátní kancelář s.r.o. poskytujeme služby zejména v oblasti správy a ochrany osobního a rodinného majetku, podporu v oblasti korporátního práva, včetně M&A, řešení vztahů mezi společníky. Věnujeme se dědickému a krizovému plánování, strukturování svěřenských fondů a nastavování jiných vhodných struktur správy majetku. Pomáháme řešit spory v rámci rodiny či mezi společníky, a to ideálně bez zapojení soudu.

Jsem absolventem speciálního vzdělávacího programu v oblasti správy rodinných firem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.

V roce 2020 jsem se stal partnerem společnosti WARDENS GROUP, která se specializuje na projekty nástupnictví a správu rodinného majetku. V roce 2020 jsem se stal svěřenským správcem.  Partnerem advokátní kanceláře Valouch Servus, advokátní kancelář s.r.o.  jsem se stal v roce 2022.

Jsem zakládajícím členem týmu Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jsem vedoucím autorem knihy „Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání, vydaném nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Jsem vedoucím autorem publikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s názvem „Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to“. Jsem autorem řady článků v oblasti nástupnictví. Na uvedené téma přednáším.

Naše služby poskytujeme zejména podnikatelům a členům jejich rodin, manažerům, dědicům značného bohatství a jejich rodinám.

Stanislav Servus
Partnerské logo Partnerské logo Partnerské logo

Služby

Hlavní oblasti, ve kterých našim klientům poskytujeme podporu:
Svěřenské fondy, strukturace, realizace, kontrola i výkon správy

Jestliže je vaším cílem silnější ochrana vybrané části majetku, např. jeho zachování a rozvoj pro účely dalších generací, aniž byste jej chtěli přímo předat vybranému členu rodiny, je možné využít strukturu svěřenského fondu, který je obdobou zahraničního trustu. Hlavní výhodou svěřenského výhodu je vynětí…

Více zde

Spory mezi společníky / dědické spory / spory o majetek při rozvodu

Pomáháme řešit konflikty mezi společníky či akcionáři, a to zejména v případech vyjednávání o ukončení účasti jednoho ze společníků. Vytváříme vyjednávací strategii, zastupujeme při vyjednávání a připravujeme potřebné právní dokumenty. Poskytujeme poradenství akcionářům či společníkům při konfliktech s managementem. Zastupujeme…

Více zde

Rodinná ústava, rodina a pravidla

Chce-li si rodina udržet rodinné bohatství či svou rodinnou firmu, musí se připravovat na svoji budoucnost a neustále rozvíjet svou schopnost společně fungovat a rodinný majetek udržovat. Zahraniční podnikatelské a jiné bohaté rodiny a odborníci proto vytvořili koncept dobré správy…

Více zde

Ochrana vybudovaného bohatství

Rodinné bohatství se těžko buduje, ale není složité o něj přijít. I proto snad v každém světovém jazyce najdete přísloví: Otec buduje, syn udržuje, vnuk rozhazuje. Rodinné bohatství ohrožují jak vnější vlivy, tak vlivy vnitřní, a to zejména rozhazovačnost, neschopnost a…

Více zde

Nástupnictví, předání bohatství

Mezigenerační předání vedení a vlastnictví k podílům či akciím v rodinné firmě či k jinému rodinnému majetku je zásadní výzvou nejen pro podnikatelské rodiny. Rodinné vztahy ohrožují konflikty, hrozí ztráta hodnoty rodinného majetku. Vždyť zahraniční statistiky ukazují, že pouze velmi malé procento rodinných…

Více zde

Krizové plány, dědické plány a dědické dokumenty

Ač je cílem pomáhat vám se připravit na postupný a plánovaný převod, případně na další rozvoj Vaší firmy, jsme si vědomi toho, že vždy může dojít k nenadálé události, která další plánování naruší. Pomáháme proto připravit krizové plány, včetně dědických plánů tak, aby i pro…

Více zde

Korporátní právo a transakční podpora

Máme dlouholeté zkušenosti v korporátním právu a poskytuje podporu zejména při nastavování vztahů mezi společníky (stanovy, společenské smlouvy, akcionářského dohody), při vytváření holdingových struktur a nastavování vnitřních pravidel a struktur společností a jejich orgánů, a dalších otázkách korporátního práva. Pomáháme…

Více zde

Nové příspěvky

Svěřenské fondy, strukturace, realizace, kontrola i výkon správy

Pozor na svěřenského správce

S kolegy jsem v minulém roce řešil poměrně zajímavý případ, kdy jsme pomáhali přenastavit struktur ne zcela funkčních svěřenských správců v jednom poměrně velkém fondu. Byla to dosti zajímavá zkušenost, ale podařilo se nám to. Poučení? Být opatrný při volbě svěřenských správců a velmi pečlivý při přípravě pravidel ohledně jejich odvolání a jmenování nového správce.

Svěřenské fondy, strukturace, realizace, kontrola i výkon správy

Potřeba poradenství pro rodinné firmy

Poradenství pro rodinné firmy je téma, které se začíná rozvíjet snad konečně úspěšně. Mluvil jsem o něm již delší dobu, ale až teď se nám daří s kolegy z WARDENS GROUP myšlenku realizovat. A to úspěšně, počet klientů stoupá.

Kontakt

Máte zájem se se mnou spojit? Napište mi kdykoli na email stanislav@stanislavservus.cz, nebo využijte kontaktní formulář.